П’ятков Олександр Васильович


П’ятков Олександр Васильович – доцент кафедри геотехніки, кандидат технічних наук; член «Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування», що входить до міжнародного товариства механіки ґрунтів та геотехніки (ISSMGE), Академік Академії будівництва України.

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8797-151X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=BUu1LVQAAAAJ&hl=uk

ой, не має картинки!

piatkov.ov@knuba.edu.ua.

тел.: +38 (044) 241-55-13, кімната 115 головного корпусу КНУБА.

Освіта

У 1968 році закінчив Свердловський монтажний технікум та отримав кваліфікацію «технік-монтажник».

У 1975 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут (КІБІ), де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)» і здобув здобував кваліфікацію «інженер-будівельник».

З 1981 по 1985 роки навчався в аспірантурі на кафедрі Основ і фундаментів Київського інженерно-будівельного інституту.

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 – основи і фундаменти.

Загальна інформація

Після закінчення Київського інженерно-будівельного інституту (КІБІ) працював з 1975 по 1979 рр. майстром, виконробом інженерно-технічного відділу будівельного тресту.

З квітня 1979 працює інженером, а згодом і молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії «Основи і фундаменти сільськогосподарських будівель і споруд» при КІБІ.

З 1987 р. по 1995 р. – завідувач цієї ж лабораторії і за сумісництвом – викладач кафедри Основ і фундаментів.

З 1998 року і по сьогоднішній час працює доцентом кафедри Основ і фундаментів КНУБА (тепер кафедри Геотехніки).

В 1990 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності «Основи і фундаменти».

В 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Науково-педагогічний стаж понад 40 років.

Перелік навчальних дисциплін

Виконує повний спектр навчальних занять: лекційні, практичні, лабораторні, курсове проектування для таких основних навчальних дисциплін:

1. Механіка ґрунтів

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

2. Основи і фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

3. Механіка грунтів. Основи та фундаменти

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Міське будівництво та господарство (МБГ).

4. Обстеження та підсилення будівельних конструкцій

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

5. Нормативне забезпечення будівництва

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ).

Керівник атестаційних робіт магістрів та бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 50 наукових та методичних праць в різних виданнях, в тому числі і фахових.

Має три свідоцтва про винахід.

Напрями наукової діяльності

Основним напрямком наукових досліджень П’яткова О.В. є розробка методів проектування фундаментів на лесових територіях.

Публікації 2022 р.

Публікації 2021 р.

Публікації 2020 р.

Публікації 2019 р.

Публікації 2018 р.

Публікації 2017 р.

Публікації 2016 р.

На викладацький склад